X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
ای ایران ای مرز پر گهر ای خاکت سرچشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جاودان ای … دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم مهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما سنگ کوهت دُر و گوهر است خاک دشتت بهتر از زر است مهرت از دل کی برون کنم برگو بی مهر تو چون کنم تا … گردش جهان و دور آسمان بپاست نور ایزدی همیشه رهنمای ماست مهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست ، اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما ایران ای خرم بهشت من روشن از تو سرنوشت من گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت بر دل نپرورم از … آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم مهرت ار برون رود چه می شود دلم مهر تو چون ، شد پیشه ام دور از تو نیست ، اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما
بسم الله.....
سلام....

زندگی خالی نیست .
مهربانی هست .سیب هست. ایمان هست.

روزی خواهد آمد.

گل یاسی به گدا خواهم داد.

تا شقایق هست زندگی باید کرد.

آب را گل نکنیم .

مردمان سر رود آب را  می فهمند.
گل نکردنش مانیز آب را گل نکینم.

کور را خواهم گفت :
چه تماشا دارد باغ

نور در کاسه مس چه نوازش ها میریزد.

من پر از نورم وشن
پر از دار و درخت

رستگاری نزدیک است: لای گل های درخت

دره مهتاب اندود
و چنان روشن کرد که خدا پیدا بود.

راه میبینم در ظلمت
من پر از فانوسم

چه درونم تنهاست!

مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید.
حضور ((هیچ))ملایم را به من نشان دهید.

کدام راه می برد مرا به باغ فواصل؟

مرا به وسعت تشکیل برگ ها ببرید.

من مسافرم ای باد های همواره

...........
----------------------------------
یادش و نامش جاودان
----------------------------------