X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
ای ایران ای مرز پر گهر ای خاکت سرچشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جاودان ای … دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم مهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما سنگ کوهت دُر و گوهر است خاک دشتت بهتر از زر است مهرت از دل کی برون کنم برگو بی مهر تو چون کنم تا … گردش جهان و دور آسمان بپاست نور ایزدی همیشه رهنمای ماست مهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست ، اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما ایران ای خرم بهشت من روشن از تو سرنوشت من گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت بر دل نپرورم از … آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم مهرت ار برون رود چه می شود دلم مهر تو چون ، شد پیشه ام دور از تو نیست ، اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما

بسم الله القاسم الجبارین

واما آیات هدایت کننده درباره ی پایان دنیا:

قرآن کریم دربا ره ی پایان دنیا در سوره قیامه می فرمایند:

چنین نیست قسم به روز قیامت وقسم به نفس پرحسرت وملالت .وآیا آدمی پنداردکه ما دیگر ابداً استخوانهای اورا باز جمع نمی کنیم .بلی ماقادریم که سرانگشتان اورا هم منظم درست گردانیم.

بلکه انسان میخواهد آنچه درپیش است همه را به فجورو هوای نفس گزارند.میپرسند:کی روز قیامت خواهدبود؟روزی که چشمها از وحشت خیره بماند.و ماه تاریک شودومیان خورشیدوماه جمع گرددودر آن روز انسان گویند کجا مفر(ناگزیر)وپناهی خواهدبود؟هرگزمفری (گریزی)نیست.

آن روز جز درگاه خدا آرامگاهی هیچ نیست .آن روز آدمی به هر نیک و بدی که در مقدم وموخر کرده.از نتیجه همه آگاه خواهد شد. بلکه انسان خود برنیک و بد خویش بخوبی آگاه  هست و هرچه عزر بر خود بیفکندباشتاب وعجله زبان به قرائت قرآن مگشای که خود قرآن را مجموع و محفوظ داشته و بر تو فراخواهیم و آنگاه که برخواندیم تو پیرو قرآن باش پس بر ماست حقایق بر تو بیان کنیم.

هرگز بلکه کافران سجوج دنیای نقدعاجل را دوست دارند. و به کلی کار آموخت را وا گزارند. 

--------------------------------------------------
شماره ی ارسال پیامک:
862 59 44 0938
---------------------------------------------------