X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
ای ایران ای مرز پر گهر ای خاکت سرچشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جاودان ای … دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم مهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما سنگ کوهت دُر و گوهر است خاک دشتت بهتر از زر است مهرت از دل کی برون کنم برگو بی مهر تو چون کنم تا … گردش جهان و دور آسمان بپاست نور ایزدی همیشه رهنمای ماست مهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست ، اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما ایران ای خرم بهشت من روشن از تو سرنوشت من گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت بر دل نپرورم از … آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم مهرت ار برون رود چه می شود دلم مهر تو چون ، شد پیشه ام دور از تو نیست ، اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما

بسم الله......

سلام!

جاتون خالی با دوتا از دوستام رفتیم مسجد حاج حسن مراسم از ساعت یازده شروع میشد ولی ما از ساعت ده

رفتیم .من سه روز پیش سفارش لباس سیاه داده بودم برای اینکه داشته باشم . اره داشتم میگفتم مراسم از

ساعت یازده باخوندن نماز های قضا شروع شد . خوندن نماز تا ساعت یازدهوچهلو پنج دقبقه طول کشید.

بعد حاج آقا تنکابنی شروع به  صحبت کردن درباره ی فضیلت های شب های لیله القدر .

خیلی باحال بود.

 

 

الهی به محمداٍ

الهی به علیاٍ

الهی به فاطمه

الهی به حسنن

الهی به حسینه

الهی به سجاداٍ

الهی به باقراٍ

الهی به جعفراٍ

الهی به کاظماٍ

الهی به رضاٍ

الهی به جواداٍ

الهی به هادیاٍ

الهی به حسناٍ

الهی  به مهدیاٍ

بک یا الله......................................

--------------------------

شماره ارسال پیامک:

862 59 44 0938

--------------------------