X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
ای ایران ای مرز پر گهر ای خاکت سرچشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جاودان ای … دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم مهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما سنگ کوهت دُر و گوهر است خاک دشتت بهتر از زر است مهرت از دل کی برون کنم برگو بی مهر تو چون کنم تا … گردش جهان و دور آسمان بپاست نور ایزدی همیشه رهنمای ماست مهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست ، اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما ایران ای خرم بهشت من روشن از تو سرنوشت من گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت بر دل نپرورم از … آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم مهرت ار برون رود چه می شود دلم مهر تو چون ، شد پیشه ام دور از تو نیست ، اندیشه ام در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما

بسم الله........
 

از خون جوانان وطن لاله خدا لاله 

جانم لاله حبیب لاله دمیده 

از ماتم سرو ِ قدشان، سروا 

جانم سروا خدا سروا حبیب سروا خمیده 

در سایه گل بلبل از این غصه خزیده 

گل نیز چو من در غمشان جامه 

خدا در غمشان جامه دریده 

چه کج رفتاری ای چرخ 

چه بد کرداری ای چرخ 

سر کین داری ای چرخ 

نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ 

هنگام می و فصل گل و گشت و جانم گشت و 

خدا گشت و حبیب گشت و چمن شد 

در بار بهاری خالی از زاغ و جانم زاغ و 

خدا زاغ و حبیب زاغ و زغن شد 

از ابر کرم ، خطه ی ری رشک ختن شد 

دلتنگ چو من مرغ قفس بهر 

جانم مرغ قفس بهر وطن شد 

چه کج رفتاری ای چرخ 

چه بد کرداری ای چرخ 

سر کین داری ای چرخ 

نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ 

 

 

-----------------------

شماره ارسال پیامک:۸۶۲ ۵۹ ۴۴ ۰۹۳۸  

-----------------------